Menu

Opphavsrett og retningslinjer for bruk av bilder

Denne mediebanken eies av Visit Bodø og er et samarbeid mellom Visit Bodø, kommunene i Salten og våre medlemmer og samarbeidspartnere.

 

Visit Bodø og våre partnere er ikke ansvarlilg for fotografer/kunstnernes opphavsrett ved bruk av bilder, video og annet materiell fra denne mediebanken. Du som laster ned bildene er selv ansvarlig for å følge retningslinjene for bruk av bilder. BONO (www.bono.no) kan være til hjelp dersom du trenger råd angående bruk av materiell med opphavsrett.

Dersom det er angitt en fotograf ved bildet, skal fotograf krediteres med navn og eventuelle oppgitte opplysninger ved hvert enkelt bilde/videoklipp. Visit Bodø skal også krediteres ved bruk av bildene. Bildene og videoklippene må ikke selges eller på annen måte gis videre til tredjepart uten sin tillatelse.

 

Dette kan du bruke innholdet i bildebanken til:

 • Promotering av Bodø & Salten som destinasjon, samfunn og næring.
 • Promotering med hensyn å skape omdømme om Bodø & Salten som et godt sted å bo, besøke, jobbe og studere.
 • Generelle presentasjoner om Bodø & Salten.
 • Presse og journalister kan bruke bilder og video i medieportretter som omhandler Bodø & Salten.
 • Direkte markedsføring ment for å bygge omdømme om Bodø & Salten som turistmål.
 • Trykksaker og presserelaterte utgivelser som har til hensikt å promotere Bodø & Salten.

 

Dette kan du IKKE bruke innholdet i bildebanken til:

 • Kommersielt formål, dvs. produksjoner beregnet for salg. Unntak her er reisebøker og presse/media som har til hensikt å promotere Bodø & Salten som reisemål)
 • Utlån, videre salg og tillatelse til bruk for tredjepart uten vårt samtykke.
 • Presserelaterte produkter og effekter som er ment for salg, der bildet/videoen utløser salg.

Dersom du er i tvil på at bruken av bilder/video er innenfor våre betingelser, kan du kontakte post@visitbodo.com eller eier/copyright på det aktuelle bildet.

 

Kreditering av bilder/video

 • Alle bilder og videoklipp skal krediteres med fotografens navn og destinasjonsselskapets navn "Visit Bodø".
 • Brukeren skal også gi informasjon om hvor bildet er tatt, så langt det lar seg gjøre.

 

Redigering av bilder/video

 • Manipulering av bilder og video er ikke tillatt, og kan kun utføres etter skriftlig samtykke fra fotograf.
 • Film og foto skal ikke endres eller reproduseres slik at fotografens omdømme krenkes. 
 • Det er tillatt å beskjære bildene til bruk i ulike formater
 • Det er tillatt å hente ut kortere klipp av videoer

 

Hvem er ansvarlig for å følge betingelsene

 • Personen som laster ned bilder og video er selv ansvarlig for at materiellet blir brukt innenfor våre retningslinjer, og at informasjonen som oppgis ved nedlasting er korrekt.
 • Dersom bilder fra denne mediebanken brukes utenfor betingelsene gir det fotografen rett til å fakturere brukeren.
 • Dersom bilder fra denne mediebanken brukes uten korrekt kreditering, gir også dette fotografen rett til å fakturere brukeren.